Oct 16, 2013

JESUS ATTITUDE

 
JĒZUS nekad domāja, kas patika un kas nav paticis, ko VINŠ dara.
VINŠ bija īsts līderis.
 
VINŠ nav Piekāpšanās sevi prātu citiem, VINŠ iedvesmoja prātus citiem.

Jums nav pielāgoties pasaulei, Jums ir mainīt pasauli, jums nav sekot Idejas, kas ir veikuši pasauli iet greizi, jums ir noteikt tavejais, kas padara pasaules pārmaiņas uz labo pusi, tādā veidā padarapersona, patiess līderis. JESUS never thought who liked and who does not liked what HE do. He was a real leader.

He did not accommodate HIMSELF to the mind of others, He inspired the minds of others.

You do not have to adapt to the world, you have to change the world, you do not have to follow the ideas that have made the world go wrong, you have to impose yours that make the world change for the better, that makes a person a true leader.
 
 
JESÚS nunca pensó a quien le gustaba y a quien no le gustaba lo que ÉL hacia. ÉL era todo un líder.
 
ÉL no se acomodó a la mente de los demás, ÉL inspiró la mente de los demás.
Tú no tienes que adaptarte al mundo, tú tienes que cambiar el mundo, tú no tienes que seguir las ideas que han hecho que el mundo esté mal, tú tienes que imponer las tuyas que hacen que el mundo cambie para bien, eso hace de una persona un verdadero líder.

Вам не придется адаптироваться к миру, вы должны изменить мир, вы не должны следовать те идеи, которые сделали мир пойти не так, вы должны ввести ваш, которые делают мир изменится к лучшему, что составляет человек настоящий лидер.

No comments:

Post a Comment

Blog Archive